Izmjena Cjenovnika

Društvo Blicnet d.o.o. vrši izmjenu Cjenovnika u djelu naziva usluga prema tačkama i pripadajućim napomenama kako slijedi:

1. U tački 1.1. Cjenovnika i pratećim napomenama mijenjaju se nazivi usluga digitalne televizije:

 • DTV Start mijenja naziv u Super TV start,
 • DTV mijenja naziv u Super TV,
 • Supernova DTV mijenja naziv u Super Move TV i
 • Zadruga Live mijenja naziv u Elita TV paket.

2. U tački 1.2. cjenovnika i pratećim napomenama mijenja se naziv usluge digitalne televizije DTV W mijenja naziv u Super TV W.

3. U tački 1.3. cjenovnika i pratećim napomenama mijenjaju se nazivi usluge digitalne televizije:

 • DTV Start BIZ mijenja naziv u Super TV start BIZ
 • DTV BIZ mijenja naziv u Super TV BIZ

4. U tački 1.4. cjenovnika i pratećim napomenama mijenja se naziv usluge digitalne televizije DTV BIZ W u Super TV BIZ W.

5. U tački 2.1. cjenovnika i pratećoj napomeni mijenjaju se nazivi usluga interneta:

 • Supernova NET, mijenja naziv u Super NET start i
 • Supernova NET Plus, mijenja naziv u Super NET.

6. U tački 2.2. cjenovnika i pratećoj napomeni mijenjaju se nazivi usluga interneta:

 • Supernova NET W, mijenja naziv u Super NET start W i
 • Supernova NET Plus W, mijenja naziv u Super NET W.

7. U tački 2.3. cjenovnika i pratećoj napomeni mijenjaju se nazivi usluga interneta za pravna lica i to:

 • Supernova BIZ Net S, mijenja naziv u Super NET S BIZ,
 • Supernova BIZ Net M, mijenja naziv u Super NET M BIZ,
  Supernova BIZ Net L, mijenja naziv u Super NET L BIZ,
 • Supernova BIZ Net XL, mijenja naziv u Super NET XL BIZ,
 • Supernova BIZ Net XXL, mijenja naziv u Super NET XXL BIZ i
 • Supernova W BIZ Net, mijenja naziv u Super NET BIZ W.

8. U tački 3.1.1. cjenovnika i pratećoj napomeni mijenja se naziv telefonske usluge Supernova fiksna telefonija u Super TEL.

9. U tački 3.1.2. cjenovnika i pratećoj napomeni mijenjaju se nazivi telefonskih usluga:

 • Supernova BIZ TEL mijenja naziv u Super TEL start BIZ
 • Supernova BIZ TEL Plus mijenja naziv u Super TEL BIZ
 • Priključna taksa za Supernova BIZ IP Trunk mijenja naziv u Priključna taksa za Super BIZ IP Trunk
 • Supernova BIZ IP Trunk mijenja naziv u Super BIZ IP Trunk
 • Pretplata za dodatni telefonski broj u Supernova BIZ IP Trunk-u mijenja naziv u Pretplata za dodatni telefonski broj u Super BIZ IP Trunk-u
 • Pretplata za dodatnu liniju/sesiju u Supernova BIZ IP Trunk-u mijenja naziv u Pretplata za dodatnu liniju/sesiju u Super BIZ IP Trunk-u
 • Priključna taksa za Supernova BIZ IP Centrex, mijenja naziv u Priključna taksa za Super BIZ IP Centrex.
 • Pretplata po telefonskom broju u Supernova BIZ IP Centrex-u manje od 5 brojeva, mijenja naziv u Pretplata po telefonskom broju u Super BIZ IP Centrex-u manje od 5 brojeva.

10. U tački 4.1.1. cjenovnika i pratećoj napomeni mijenjaju se nazivi paketa kako slijedi:

 • DUO DTV+TEL, mijenja naziv u Super TV+TEL,
 • DUO DTV+NET, mijenja naziv u Super TV+NET start,
 • DUO Plus DTV+NET, mijenja naziv u Super TV+NET,
 • DUO NET+TEL, mijenja naziv u Super NET+TEL start,
 • DUO Plus NET+TEL, mijenja naziv u Super NET+TEL,
 • TRIO, mijenja naziv u Super TRIO start i
 • TRIO Plus, mijenja naziv u Super TRIO.

11. U tački 4.1.2. cjenovnika i pratećoj napomeni mijenjaju se nazivi paketa kako slijedi:

 • Supernova DUO DTV+TEL, mijenja naziv u Super Move TV+TEL,
 • Supernova DUO DTV+NET, mijenja naziv u Super Move TV+NET start,
 • Supernova DUO Plus DTV+NET, mijenja naziv u Super Move TV+NET,
 • Supernova TRIO, mijenja naziv u Super Move TRIO start i
 • Supernova TRIO Plus, mijenja naziv u Super Move TRIO.

12. U tački 4.2. cjenovnika i pratećoj napomeni mijenjaju se nazivi paketa kako slijedi:

 • DUO W DTV+TEL, mijenja naziv u Super TV+TEL W,
 • DUO W NET+TEL, mijenja naziv u Super NET+TEL W,
 • DUO W DTV+NET, mijenja naziv u Super TV+NET W,
 • TRIO W, mijenja naziv u Super TRIO start W i
 • TRIO Plus W, mijenja naziv u Super TRIO W.

13. U tački 4.3. cjenovnika i pratećoj napomeni mijenjaju se nazivi paketa kako slijedi:

 • DUO DTV+TEL BIZ, mijenja naziv u Super TV+TEL BIZ,
 • DUO NET+TEL BIZ, mijenja naziv u Super NET+TEL start BIZ,
 • DUO Plus NET+TEL BIZ, mijenja naziv u Super NET+TEL BIZ,
 • DUO DTV+NET BIZ, mijenja naziv u Super TV+NET start BIZ,
 • DUO Plus DTV+NET BIZ, mijenja naziv u Super TV+NET BIZ,
 • TRIO DTV+NET+TEL BIZ, mijenja naziv u Super TRIO start BIZ i
 • TRIO Plus DTV+NET+TEL BIZ, mijenja naziv u Super TRIO BIZ.

14. U tački 4.4. cjenovnika i pratećoj napomeni mijenjaju se nazivi paketa kako slijedi:

 • DUO W NET+TEL BIZ, mijenja naziv u Super NET+TEL BIZ W
 • DUO W DTV+NET BIZ, mijenja naziv u Super TV+NET BIZ W
 • TRIO W DTV+NET+TEL BIZ, mijenja naziv u Super TRIO BIZ W.

15. U tački 5. cjenovnika mijenjaju se nazivi paketa kako je definisano predhodnim tačkama ovog dokumenta.

Karakteristike usluga/paketa usluga, cijene kao i uslovi korištenja usluga ostaju nepromijenjeni.

Izmjene Cjenovnika stupaju na snagu istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke