Supernova mobilna telefonija

Supernova mobilna telefonija

Postani dio moderne i pouzdane mobilne mreže.

Bez obzira da li si u pokretu ili u udobnosti svog doma, Supernova mobilna telefonija je tu da osigura da uvijek ostaneš povezan sa svojim voljenim, poslovnim partnerima i svijetom oko sebe.

Izaberi tarifu

Dobra

 • 400 minuta prema svim mrežama u BiH
 • 1000 SMS prema svim mrežama u BiH
 • 5 GB mobilnog interneta

24,00 KM/mj

Bolja

 • 500 minuta prema svim mrežama u BiH
 • 1000 SMS prema svim mrežama u BiH
 • 20 GB mobilnog interneta

36,00 KM/mj

Najbolja

 • 3000 minuta prema svim mrežama u BiH
 • 1000 SMS prema svim mrežama u BiH
 • 30 GB mobilnog interneta

48,00 KM/mj

Provjeru računa i količinu mjesečnih bonusa moguće je izvršiti putem Moja Supernova aplikacije ili USSD kodova:
*500# – Korisnički meni
*501# – Stanje računa (provjera potrošnje na glavnom računu)
*511# – Provjera mjesečnih bonusa dodijeljenih u okviru pretplate.

Neiskorištene bonus minute i bonus SMS poruke koji su dodijeljeni u okviru odabranog tarifnog modela nije moguće prenijeti u naredni mjesec.

Bonus minute i bonus SMS poruke koje su dodijeljene u okviru odabranog tarifnog modela korisnici mogu da koriste kada se nalaze u Supernova mreži, i u romingu, u zemljama regiona Zapadnog Balkana (BiH, Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija) u skladu sa važećim Posebnim uslovima korišćenja postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije. Nakon iskorištenog Bonusa, govorni i SMS saobraćaj se naplaćuje po važećem Cjenovniku za roming saobraćaj.

Tarifni interval za obračun bonus minuta iznosi 60+60 sekundi.

Bonus mobilnog interneta dodijeljen u okviru tarifnog modela može se koristiti u Supernova mobilnoj mreži kao i u romingu u zemljama regiona Zapadnog Balkana.

Prenos podataka iz bonusa „Mobilni internet“ koji se koristi u mreži Supernove je dostupan po maksimalnoj brzini do 220 Mbs/50 Mbs, dok brzina prenosa podataka bonusa „Mobilni internet“ koji se koristi u romingu u mrežama operatora u regionu Zapadnog Balkana, zavisi od pristupne tehnologije, kao i pokrivenosti i jačine signala dostupnog na korisnikovoj lokaciji kada se nalazi u romingu u mrežama operatora u regionu Zapadnog Balkana.

Pristupna tačka APN koju korisnik definiše u svom uređaju je Supernova.

Nakon potošenog bonusa mobilnog interneta, uključenog u cijenu mjesečne pretplate odabranog tarifnog modela, korisniku će biti omogućeno korišćenje mobilnog interneta samo putem kupovine internet tarifnih opcija.

U okviru korišćenja postpaid tarifnih modela, omogućeno je postavljanje i promjena Limita na ukupnu potrošnju van Bonusa uključenog u mjesečnu pretplatu. Pozivom USSD menija *500# korisnik može postaviti Limit u iznosu 150 ili 300 KM.

Naknada za korišćenje Supernova mobilne mreže u iznosu od 1 KM sa PDV-om uključena je u cijenu mjesečne pretplate.

Ugovori se zaključuju na neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom trajanja 12 ili 24 mjeseca.

Cijene su sa PDV-om. Više informacija u Supernova prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

NET tarife

Mob Net 20

 • 20 GB mobilnog interneta
19,00 KM/mj

Mob Net 100

 • 100 GB mobilnog interneta

49,00 KM/mj

Mobilni internet uključen u mjesečnu pretplatu, dostupan je po maksimalnoj brzini 220 Mb/s / 50 Mb/s.

Maksimalne brzine pristupa internetu u mobilnoj mreži supernove, ostvarive su pod sljedećim uslovima:
– ukoliko terminalna oprema korisnika podržava deklarisanu brzinu,
– ukoliko se korisnik nalazi na lokaciji sa odgovarajućom pokrivenošću mobilne mreže Blicnet
– ukoliko, u trenutku korišćenja usluge, opterećenje mreže to dozvoljava.

Nakon iskorišćenog bonusa „Mobilnog interneta“ koji je uključen u mjesečnu pretplatu, usluga prenosa podataka (mobilni internet) biće onemogućena u mreži supernove do narednog obračunskog perioda.

Korisnicima će biti omogućeno korišćenje usluge prenosa podataka u mreži supernove samo putem kupovine tarifnih opcija Internet definisanih važećim Cjenovnikom.

U okviru navedenih tarifnih modela, govorni pozivi i roming usluge nisu dozvoljene, dok je slanje SMS poruka omogućeno za zone u nacionalnom i međunarodnom saobraćaju.

Supernova SIM kartica

Tarifne opcije

Aktiviraj dodatne tarifne opcije za još više interneta, kao i za povoljnije razgovore u zemlji i inostranstvu.

Supernova mobilna - Mobilni internet

Mobilni internet

Aktiviraj dodatne opcije mobilnog interneta u Supernova mreži.

Pogledaj tarifne opcije >>

Supernova mobilna - Internet u roamingu

Internet u romingu

Surfaj bezbrižno u inostranstvu. Dodatne informacije o romingu pročitaj ovdje.

Pogledaj tarifne opcije >>

Supernova mobilna - INO opcije

INO opcije

Aktiviraj INO opcije za povoljnije razgovore prema inostranstvu.

Pogledaj tarifne opcije >>

Mobilna telefonija

Sve usluge na jednom računu

Uz Supernova mobilnu telefoniju, možeš da kombinuješ i naše usluge digitalne televizije, interneta i fiksne telefonije, i sve plaćaš na jednom računu. Poveži usluge i ostvari dvostruku korist – uštedu svog vremena i novca.

Odabrana tarifa:

Dobra

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrana tarifa:

Bolja

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrana tarifa:

Najbolja

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrana tarifa:

Mob Net 20

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrana tarifa:

Mob Net 100

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Supernova mobilna telefonija

Roming internet tarifne opcije

mts SRB i mtel CG 10GB

5 dana

jednokratno

5,00 KM

NET Hrvatska 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Slovenija 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Zapadni Balkan 1GB

1 dan

jednokratno

3,00 KM

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Austrija i Njemačka 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Turska 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Italija 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Švajcarska 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Grčka 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Mađarska 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Evropa (Zemlje EU*)

1GB, 3 dana

jednokratno

12,00 KM

1,5GB, 7 dana

16,00 KM

3GB, 15 dana

30,00 KM

NET Tunis 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Egipat 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Tanzanija 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Kina 1GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Amerika 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

Cijene su sa uračunatim PDV-om. Spisak država i mreža u kojima je dostupna tarifna opcija pogledaj ovdje.

.

Supernova mobilna telefonija

INO tarifne opcije

Njemačka

50 minuta, 30 dana

jednokratno

5,00 KM

Švedska

50 minuta, 30 dana

jednokratno

5,00 KM

Evropa

50 minuta, 30 dana

jednokratno

10,00 KM

SAD, Kanada, Australija

50 minuta, 30 dana

jednokratno

5,00 KM

Bonus minute u okviru kupljene INO tarifne opcije važe za pozive iz Supernova mreže prema određenim inostranim zemljama. Ukoliko, u toku trajanja opcije, korisnik ponovo kupi istu tarifnu opciju, bonus minute se sabiraju, a za vrijeme trajanja se uzima vrijeme od posljednje kupljene opcije. Cijene su sa uračunatim PDV-om.

.

Supernova mobilna telefonija

Internet tarifne opcije nacionalni saobraćaj

5 GB mobilnog interneta

5 dana

jednokratno

4,50 KM

20 GB mobilnog interneta

1 dan

jednokratno

2,00 KM

3 GB mobilnog interneta

3 dana

jednokratno

3,00 KM

20 GB mobilnog interneta

30 dana

jednokratno

20,00 KM

Količina mobilnog interneta dodijeljenog u okviru kupljene tarifne opcije može se koristiti unutar BiH kao i u romingu u mobilnim mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Nakon iskorištene količine mobilnog interneta u tarifnoj opciji, usluga prenosa podataka biće onemogućena. Sve cijene su sa uračunatim PDV-om.

.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke