Izmjena i dopuna Cjenovnika

Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjenu i dopunu Cjenovnika usluga, definisanih aktuelnim Cjenovnikom Blicneta i izmjenu Dodatka 1 Cjenovnika – usluge dostupne postojećim korisnicima.

Izmjena i dopuna Cjenovnika Blicneta kako slijedi:

1. U tački 1. Cjenovnika Blicneta, mijenjaju se cijene mjesečne pretplate navedenih usluga kako slijedi:

Redni broj Naziv, opis i karakteristike usluge Način plaćanja Cijena bez
PDV-a u KM
Cijena sa PDV u KM
1.1.1.3. DTV Osnovni paket TV kanala mjesečno 23,07 26,99
1.1.1.4. Supernova DTV Osnovni paket TV kanala i Nick+ videoteka mjesečno 23,85 27,90
1.3.1.3. DTV BIZ Osnovni paket TV kanala mjesečno 23,07 26,99

2. Nakon tačke 3.1.2.8. Cjenovnika dodaju se nove tačke kako slijedi:

Redni broj Naziv, opis i karakteristike usluge Način plaćanja Cijena bez
PDV-a u KM
Cijena sa PDV u KM
3.1.2.9. Priključna taksa za Supernova BIZ IP Centrex jednokratno 10,00 11,70
3.1.2.10. Naknada za obezbjeđivanje tehničke mogućnosti jednokratno 40,00 46,80
3.1.2.11. **Pretplata po telefonskom broju u Supernova BIZ IP Centrex-u
manje od 5 brojeva mjesečno 14,00 16,38
od 5 do 20 mjesečno 12,00 14,04
od 21 do 70 mjesečno 10,50 12,29
od 71 do 150 mjesečno 9,00 10,53
od 151 i više mjesečno 8,30 9,71

3. Mijenja se napomena pod tačkom 3.1.2. Cjenovnika kako slijedi:

Napomena *Supernova BIZ TEL Plus sadrži bonus od 60 minuta za pozive prema svim fiksnim mrežama u BiH.
Supernova BIZ IP Trunk podrazumijeva zaključivanje ugovora na neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca.
U cijenu za zasnivanje pretplatničkog odnosa za IP Centrex uslugu uključeni su troškovi obezbjeđivanja optičkog mrežnog završetka ONT i druge mrežne terminalne opreme, na strani korisnika neophodne za rad usluge a koja je u vlasništvu Supernove.
Besplatne usluge na nivou IP Centrex grupe
-Preuzimanje poziva u okviru grupe – Call Pick-up;
-Plan pozivanja (odlazni, dolazni, preusmjerenje) – Calling Plans (outgoing, incoming, forwarding)
*Dodatne usluge podrazumijevaju:
-skraćeno biranje u okviru IP Centrex grupe,
-identifikacija pozivajućeg pretplatnika,
-preusmjeravanje dolaznih poziva,
-poziv na čekanju,
-pozivanje broja sa kojeg je stigao poslednji poziv,
-ponovno pozivanje poslednjeg pozvanog broja,
-ne smetaj,
-transfer poziva,
-selektivno preusmjeravanje dolaznih poziva,
-selektivno odbijanje dolaznih poziva,
-konferencijska veza tri učesnika i
-automatsko zadržavanje/vraćanje poziva.
** Za ugovor koji se potpisuje sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca, korisnik ostvaruje popust od 10%, na cijenu mjesečne pretplate za uslugu.

4. U tački 4. Cjenovnika Blicneta, mijenjaju se cijene mjesečne pretplate usluga kako slijedi:

Redni broj Naziv, opis i karakteristike usluge Način plaćanja Cijena bez
PDV-a u KM
Cijena sa PDV u KM
4.1.1.2. DUO DTV+TEL mjesečno 29,83 34,90
4.1.1.3. DUO DTV+NET HFC 40/4 Mbps; GPON 60/15 Mbps mjesečno 46,92 54,90
4.1.1.4. DUO Plus DTV+NET HFC 60/6 Mbps; GPON 100/25 Mbps mjesečno 52,91 61,90
4.1.1.7. TRIO HFC 60/6 Mbps; GPON 100/25 Mbps mjesečno 51,20 59,90
4.1.1.8. TRIO Plus HFC 80/6 Mbps; GPON 150/50 Mbps mjesečno 57,18 66,90
4.1.2.2. Supernova DUO DTV+TEL mjesečno 30,68 35,90
4.1.2.3. Supernova DUO DTV+NET HFC 40/4 Mbps; GPON 60/15 Mbps mjesečno 46,92 54,90
4.1.2.4. Supernova DUO Plus DTV+NET HFC 60/6 Mbps; GPON 100/25 Mbps mjesečno 53,76 62,90
4.1.2.5. Supernova TRIO HFC 60/6 Mbps; GPON 100/25 Mbps mjesečno 52,91 61,90
4.1.2.6. Supernova TRIO Plus HFC 80/6 Mbps; GPON 150/50 Mbps mjesečno 58,89 68,90
4.3.1.2. DUO DTV+TEL BIZ mjesečno 32,56 38,10
4.3.1.5. DUO DTV+NET BIZ HFC 20/2 Mbps; GPON 20/5 Mbps mjesečno 47,56 55,65
4.3.1.6. DUO Plus DTV+NET BIZ HFC 30/3 Mbps; GPON 30/10 Mbps mjesečno 57,56 67,35
4.3.1.7. TRIO DTV+NET+TEL BIZ HFC 40/4 Mbps; GPON 40/5 Mbps mjesečno 50,56 59,16
4.3.1.8. TRIO Plus DTV+NET+TEL BIZ HFC 50/5 Mbps; GPON 50/10 Mbps mjesečno 60,56 70,86

5. Mijenja se cijena mjesečne pretplate usluga i paketa integrisanih usluga u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Blicneta kako slijedi:

NAZIV I KARAKTERISTIKE Nova cijena u KM
bez PDV sa PDV
DTV: Standard 23,07 26,99
DUO: Standard DTV+TEL 27,78 32,50
DUO: Standard DTV+NET 46,58 54,50
TRIO: Start 43,16 50,50
TRIO: Standard 50,85 59,50
TRIO: Extra 65,38 76,50
TRIO: Premium 69,66 81,50
TRIO: Optic 50,85 59,50
DUO: Optic DTV+NET 46,58 54,50
DTV: Standard BIZ 23,07 26,99
DUO: Standard BIZ DTV+NET 46,58 54,50
TRIO: Standard BIZ 50,85 59,50

5.1. Mijenja se naziv, opis i cijena digitalne televizije definisane u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Blicneta kako slijedi:

Stari naziv paketa Novi naziv paketa Nova cijena bez PDV Nova cijena sa PDV
Digital Standard DTV W 19,65 22,99

6. Mijenja se cijena mjesečne pretplate usluga i paketa integrisanih usluga u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Telrad Neta kako slijedi:

NAZIV I KARAKTERISTIKE Nova cijena u KM
bez PDV sa PDV
Kablovski priključak
DTV STANDARD 22,22 KM 26,00 KM
2P DTV+NET START 44,44 KM 52,00 KM
2P DTV+NET STANDARD 51,95 KM 60,78 KM
2P DTV + FIKSNI 27,35 KM 32,00 KM
3P START – DTV 47,01 KM 55,00 KM
3P DIGITAL START 52,14 KM 61,00 KM
3P STANDARD – DTV 53,85 KM 63,00 KM
Optički priključak
DTV STANDARD 22,22 KM 26,00 KM
2P START – DTV 44,44 KM 52,00 KM
2P STANDARD – DTV 51,95 KM 60,78 KM
2P DTV + FIKSNI 27,35 KM 32,00 KM
3P START – DTV 47,01 KM 55,00 KM
3P STANDARD – DTV 53,85 KM 63,00 KM

7. Mijenjaju se nazivi, opisi i cijene usluge digitalne televizije i integrisanih paketa u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Elta-Kabela kako slijedi:

Stari naziv usluga i paketa usluga Novi naziv usluge Nova cijena bez PDV Nova cijena sa PDV
Digitalna kablovska televizija (DKT) – Osnovni paket kanala DTV 23,07 KM 26,99 KM
SOLO start DTV 23,07 KM 26,99 KM
Digitalna bežična televizija DTV W 19,65 KM 22,99 KM
TV+TEL DUO DTV+TEL 29,83 KM 34,90 KM
eBOX TV+NET komfort DUO DTV+NET 46,92 KM 54,90 KM
eBOX TV+NET standard DUO DTV+NET 46,92 KM 54,90 KM
eDUO TV+NET standard DUO DTV+NET 46,92 KM 54,90 KM
TV+NET 25 DUO DTV+NET 46,92 KM 54,90 KM
TV+NET 60 DUO DTV+NET 46,92 KM 54,90 KM
TV+NET PREMIUM DUO DTV+NET 46,92 KM 54,90 KM
iBOX OPTI 100 TRIO 51,20 KM 59,90 KM
ELTA BOX OPTI 100 TRIO 51,20 KM 59,90 KM
 iBOX 100 TRIO 51,20 KM 59,90 KM
ELTA BOX 100 TRIO 51,20 KM 59,90 KM
ELTA BOX 100(TV+NET+TEL) TRIO 51,20 KM 59,90 KM
ELTA BOX 50 NET TRIO 51,20 KM 59,90 KM
ELTA TRIO NET 100 TRIO 51,20 KM 59,90 KM
eBOX  standard TRIO 51,20 KM 59,90 KM
eBOX komfort TRIO 51,20 KM 59,90 KM
TV+NET 30+TEL TRIO 51,20 KM 59,90 KM
TV+NET 30+TEL FREE TRIO 51,20 KM 59,90 KM
TV+NET 60+TEL TRIO 51,20 KM 59,90 KM
ELTA TRIO PREMIUM TRIO 51,20 KM 59,90 KM
ELTA TRIO S TRIO 51,20 KM 59,90 KM

*Cijena digitalne televizije ista je u svim gradovima.

7.1. Mijenja se cijena mjesečne pretplate usluga i paketa integrisanih usluga u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Elta-Kabela kako slijedi:

NAZIV I KARAKTERISTIKE Nova cijena u KM
bez PDV sa PDV
eBOX TV+TEL start 29,83 KM 34,90 KM
i ELTA DUO TV+TEL 25,64 KM 30,00 KM
TV+NET start 46,92 KM 54,90 KM
eBOX TV+NETstart 46,92 KM 54,90 KM
eBOX TV+NET max 52,91 KM 61,90 KM
midiBOX 42,22 KM 49,40 KM
miniBOX 40,51 KM 47,40 KM
iBOX 50 47,18 KM 55,20 KM
ELTA BOX 3 47,18 KM 55,20 KM
iBOX OPTI 50 47,18 KM 55,20 KM
ELTA BOX OPTI 50 47,18 KM 55,20 KM
eBOXstart 53,76 KM 62,90 KM
eBOX max 62,31 KM 72,90 KM

7.2. Mijenjaju se nazivi, opisi i cijene usluge digitalne televizije i integrisanih paketa u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima pravnim licima Elta-Kabela kako slijedi:

Stari naziv usluga i paketa usluga Novi naziv usluge Nova cijena bez PDV Nova cijena sa PDV
*Digitalna kablovska televizija (DKT) – Osnovni paket kanala DTV BIZ 23,07 KM 26,99 KM
SOLO start DTV BIZ 23,07 KM 26,99 KM
TV Osnovni  BIZ 1 DTV BIZ 23,07 KM 26,99 KM
*Digitalna bežična televizija DTV W BIZ 19,65 KM 22,99 KM
ELTA BOX 100 TRIO DTV+NET+TEL BIZ 50,56 KM 59,16 KM
ELTA BOX OPTI 100 TRIO DTV+NET+TEL BIZ 50,56 KM 59,16 KM

*Cijena digitalne televizije ista je u svim gradovima.

7.3. Mijenja se cijena mjesečne pretplate usluga i paketa integrisanih usluga u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima pravnim licima Elta-Kabela kako slijedi:

NAZIV I KARAKTERISTIKE Nova cijena u KM
bez PDV sa PDV
eBOX TV+NET BIZ+2S 49,57 KM 58,00 KM
eBOX TV+NET BIZ +3 64,87 KM 75,90 KM
eBOX TV+NET BIZ +2 44,87 KM 52,50 KM
eBOX BIZ+3 69,15 KM 80,90 KM

8. Korisnici postojećih paketa kod kojih je došlo do promjene naziva paketa usluga, stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna Cjenovnika stiču pravo korišćenja svih karakteristika koje su Cjenovnikom predviđene za pakete sa novim nazivom, uključujući uslove i cijene, bez zaključivanja novog ugovora.

9. Izmjene i dopune Cjenovnika stupaju na snagu istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

U periodu do primjene izmijenjenih uslova pružanja usluga postojeći korisnici kojima su izmjene u potpunosti nepovoljnije imaju mogućnost promjene usluge ili raskida ugovora bez naknade.

 

Supernova mobilna telefonija

Roming internet tarifne opcije

mts SRB i mtel CG 10GB

5 dana

jednokratno

5,00 KM

NET Hrvatska 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Slovenija 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Zapadni Balkan 1GB

1 dan

jednokratno

3,00 KM

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Austrija i Njemačka 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Turska 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Italija 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Švajcarska 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Grčka 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Mađarska 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Evropa (Zemlje EU*)

1GB, 3 dana

jednokratno

12,00 KM

1,5GB, 7 dana

16,00 KM

3GB, 15 dana

30,00 KM

NET Tunis 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Egipat 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Tanzanija 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Kina 1GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Amerika 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

Cijene su sa uračunatim PDV-om. Spisak država i mreža u kojima je dostupna tarifna opcija pogledaj ovdje.

.

Supernova mobilna telefonija

INO tarifne opcije

Njemačka

50 minuta, 30 dana

jednokratno

5,00 KM

Švedska

50 minuta, 30 dana

jednokratno

5,00 KM

Evropa

50 minuta, 30 dana

jednokratno

10,00 KM

SAD, Kanada, Australija

50 minuta, 30 dana

jednokratno

5,00 KM

Bonus minute u okviru kupljene INO tarifne opcije važe za pozive iz Supernova mreže prema određenim inostranim zemljama. Ukoliko, u toku trajanja opcije, korisnik ponovo kupi istu tarifnu opciju, bonus minute se sabiraju, a za vrijeme trajanja se uzima vrijeme od posljednje kupljene opcije. Cijene su sa uračunatim PDV-om.

.

Supernova mobilna telefonija

Internet tarifne opcije nacionalni saobraćaj

5 GB mobilnog interneta

5 dana

jednokratno

4,50 KM

20 GB mobilnog interneta

1 dan

jednokratno

2,00 KM

3 GB mobilnog interneta

3 dana

jednokratno

3,00 KM

20 GB mobilnog interneta

30 dana

jednokratno

20,00 KM

Količina mobilnog interneta dodijeljenog u okviru kupljene tarifne opcije može se koristiti unutar BiH kao i u romingu u mobilnim mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Nakon iskorištene količine mobilnog interneta u tarifnoj opciji, usluga prenosa podataka biće onemogućena. Sve cijene su sa uračunatim PDV-om.

.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke