Izmjene Opštih uslova poslovanja

Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjene Opštih uslova poslovanja, kako slijedi:

1. Mijenja se tačka 7.1.4. Opštih uslova poslovanja društva Blicnet i glasi:
„7.1.4. Blicnet će na svaki pisani prigovor Pretplatnika, a nakon provedenog postupka utvrđivanja osnovanosti prigovora, dostaviti Pretplatniku u pisanoj formi odluku po prigovoru. Rok za slanje odluke po prigovoru Pretplatnika je 15 dana od dana prijema prigovora u slučaju da se prigovor odnosi na korišćenje usluge pristupa internetu, 30 dana od dana prijema u slučaju da se prigovor odnosi na korišćenje ostalih usluga Blicneta, a 8 dana u slučaju da se prigovor odnosi na opremu ili robu koju je Pretplatnik kupio od Blicneta. Ukoliko je za odlučivanje o prigovoru potrebno provesti dodatne radnje ili je utvrđivanje relevantnih činjenica posebno složeno, odnosno ako je potrebno pribaviti informacije od trećih lica, rokovi iz ove tačke će biti produženi, o čemu će Blicnet obavijestiti Pretplatnika. Odluka u vezi prigovora koji se odnosi na dostupnost/kvalitet usluge zasniva se na izvještaju tehničke službe Blicneta i ostalih relevantnih činjenica.“

2. Mijenja se tačka 7.1.5. Opštih uslova poslovanja društva Blicnet i glasi:
„7.1.5. Pretplatnik ima pravo da u roku od 8 (osam) dana od dana prijema prvostepene odluke podnese prigovor/žalbu na prvostepenu odluku, na način predviđen tačkom 7.1.2. Opštih uslova poslovanja. Postupak u drugom stepenu provodi posebna komisija imenovana od strane direktora Blicneta, koja donosi konačnu odluku po prigovoru.“

3. Ostale odredbe Opštih uslova poslovanja ostaju nepromijenjene.

4. Ove izmjene Opštih uslova poslovanja društva Blicnet d.o.o. Banja Luka stupaju na snagu po isteku 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke