Izmjene Opštih uslova poslovanja

Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjene Opštih uslova poslovanja, kako slijedi:

1. Mijenja se tačka 7.1.4. Opštih uslova poslovanja društva Blicnet i glasi:
„7.1.4. Blicnet će na svaki pisani prigovor Pretplatnika, a nakon provedenog postupka utvrđivanja osnovanosti prigovora, dostaviti Pretplatniku u pisanoj formi odluku po prigovoru. Rok za slanje odluke po prigovoru Pretplatnika je 15 dana od dana prijema prigovora u slučaju da se prigovor odnosi na korišćenje usluge pristupa internetu, 30 dana od dana prijema u slučaju da se prigovor odnosi na korišćenje ostalih usluga Blicneta, a 8 dana u slučaju da se prigovor odnosi na opremu ili robu koju je Pretplatnik kupio od Blicneta. Ukoliko je za odlučivanje o prigovoru potrebno provesti dodatne radnje ili je utvrđivanje relevantnih činjenica posebno složeno, odnosno ako je potrebno pribaviti informacije od trećih lica, rokovi iz ove tačke će biti produženi, o čemu će Blicnet obavijestiti Pretplatnika. Odluka u vezi prigovora koji se odnosi na dostupnost/kvalitet usluge zasniva se na izvještaju tehničke službe Blicneta i ostalih relevantnih činjenica.“

2. Mijenja se tačka 7.1.5. Opštih uslova poslovanja društva Blicnet i glasi:
„7.1.5. Pretplatnik ima pravo da u roku od 8 (osam) dana od dana prijema prvostepene odluke podnese prigovor/žalbu na prvostepenu odluku, na način predviđen tačkom 7.1.2. Opštih uslova poslovanja. Postupak u drugom stepenu provodi posebna komisija imenovana od strane direktora Blicneta, koja donosi konačnu odluku po prigovoru.“

3. Ostale odredbe Opštih uslova poslovanja ostaju nepromijenjene.

4. Ove izmjene Opštih uslova poslovanja društva Blicnet d.o.o. Banja Luka stupaju na snagu po isteku 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Supernova mobilna telefonija

Roming internet tarifne opcije

mts SRB i mtel CG 10GB

5 dana

jednokratno

5,00 KM

NET Hrvatska 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Slovenija 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Zapadni Balkan 1GB

1 dan

jednokratno

3,00 KM

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Austrija i Njemačka 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Turska 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Italija 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Švajcarska 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Grčka 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Mađarska 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Evropa (Zemlje EU*)

1GB, 3 dana

jednokratno

12,00 KM

1,5GB, 7 dana

16,00 KM

3GB, 15 dana

30,00 KM

NET Tunis 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Egipat 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Tanzanija 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Kina 1GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Amerika 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

Cijene su sa uračunatim PDV-om. Spisak država i mreža u kojima je dostupna tarifna opcija pogledaj ovdje.

.

Supernova mobilna telefonija

INO tarifne opcije

Njemačka

50 minuta, 30 dana

jednokratno

5,00 KM

Švedska

50 minuta, 30 dana

jednokratno

5,00 KM

Evropa

50 minuta, 30 dana

jednokratno

10,00 KM

SAD, Kanada, Australija

50 minuta, 30 dana

jednokratno

5,00 KM

Bonus minute u okviru kupljene INO tarifne opcije važe za pozive iz Supernova mreže prema određenim inostranim zemljama. Ukoliko, u toku trajanja opcije, korisnik ponovo kupi istu tarifnu opciju, bonus minute se sabiraju, a za vrijeme trajanja se uzima vrijeme od posljednje kupljene opcije. Cijene su sa uračunatim PDV-om.

.

Supernova mobilna telefonija

Internet tarifne opcije nacionalni saobraćaj

5 GB mobilnog interneta

5 dana

jednokratno

4,50 KM

20 GB mobilnog interneta

1 dan

jednokratno

2,00 KM

3 GB mobilnog interneta

3 dana

jednokratno

3,00 KM

20 GB mobilnog interneta

30 dana

jednokratno

20,00 KM

Količina mobilnog interneta dodijeljenog u okviru kupljene tarifne opcije može se koristiti unutar BiH kao i u romingu u mobilnim mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Nakon iskorištene količine mobilnog interneta u tarifnoj opciji, usluga prenosa podataka biće onemogućena. Sve cijene su sa uračunatim PDV-om.

.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke