Novi izgled računa za korištenje telekomunikacionih usluga

Samo za korisnike koji su račune dobijali sa starog sistema pridruženog operatera Elta-Kabel

Korisnici koji su račune za korištenje telekomunikacionih usluga dobijali sa starog sistema našeg pridruženog operatera Elta-Kabel d.o.o. Doboj ubuduće će račune, uključujući račun za mart 2023, dobijati sa našeg novog sistema sa novim izgledom.

Novi izgled računa u odnosu na izgled starog računa razlikuje se u samo malo izmijenjenom rasporedu pojedinih elemenata računa.

Primjera radi, lista žiro-računa banaka kod kojih možete da obavljate plaćanje nalazi se u donjem dijelu računa umjesto kao ranije zaglavlju; dok su pozivi prema mrežama iskazani kod naziva usluge koju pretplatnik koristi umjesto na poleđini računa.

Svi drugi elementi računa poput broja računa, opštih podataka korisnika (ime i prezime, adresa), naziva usluge na koju se korisnik pretplatio, period računa, iznos, rok plaćanja, itd. nalaze se u sličnom rasporedu kao i prije.

Račun, kao i do sada, prikazujemo na standardnom A4 formatu.

Novi račun koji će tokom aprila stići na vašu adresu pogledajte u nastavku:

Supernova Blicnet prednja strana računa

Za dodatne informacije u vezi računa i usluga možete da kontaktirate našu Korisničku podršku na besplatni broj 0800 30 630, taster 1, ili putem e-maila korisnicka.podrska@supernovabih.ba, kao i da posjetite super poslovnice.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke