Zaštita djece od zloupotrebe i neprimjerenog sadržaja na internetu

Upoznajte djecu sa dobrim i lošim stranama interneta

Internet djeci može poslužiti kao odlično sredstvo za komunikaciju, zabavu i učenje ali isto tako korištenje interneta sa sobom nosi razne rizike i opasnosti kojih djeca nisu svjesna. Zbog toga je veoma važno da roditelji i staratelji upoznaju djecu sa dobrim i lošim stranama interneta. Tako će razvijati svijest kod djece o tome šta sve postoji na internetu i graditi potreban oprez kod korištenja interneta.

Utvrdite pravila korištenja interneta

Svakako je važno da sa djecom utvrdite pravila korištenja interneta. Uključenost roditelja u djetetove aktivnosti korištenja interneta najefikasniji su način zaštite. Računare je potrebno uvijek držati na vidljivom mjestu u prostoriji u kojoj najviše borave roditelji i djeca. Potrebno je nadzirati aktivnosti djece na internetu ali i vrijeme provedeno na internetu. Previše boravka na internetu utiče na smanjenje socijalnih vještina kod djece kao i na smanjenje pažnje i koncentracije.

Važno je i obratiti pažnju na raspoloženje djece nakon korištenja interneta pogotovo kod djece koja internet koriste samostalno a najčešće putem mobilnih telefona i tableta.

Informišite se o sigurnom korištenju interneta – www.sigurnodijete.ba

Zaštita djece na internetu obuhvata cjelokupan pristup edukaciji svih aktera koji učestvuju u brizi i vaspitavanju djeteta i upoznavanju sa mogućnostima i problemima koje internet nudi.

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS od 2010. godine rukovodi web portalom www.sigurnodijete.ba sa podstranicama za djecu, tinejdžere i roditelje, gdje se nalaze informacije o sigurnom korištenju interneta, mobilnih telefona, video igara i načinima sprečavanja njihove zloupotrebe. Na ovom portalu se nalazi i besplatna linija za savjete i podršku www.sigurnodijete.ba/helpline.

Na inicijativu udruženja „Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS od 2011. obilježava se i Dan sigurnijeg interneta svakog drugog utorka u februara te su za tu priliku kreirali i web stranicu www.dansigurnijeginterneta.org na kojoj se nalaze i materijale koji vam mogu poslužiti za razgovor sa djecom i testiranje njihovih znanja o korištenju interneta.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke