Izmjena i dopuna Cjenovnika

Društvo Blicnet d.o.o. vrši izmjenu i dopunu Cjenovnika u dijelu usluga, prema tačkama i pripadajućim napomenama kako slijedi:

1. Mijenja se opis usluge definisan pod tačkom 1.1.1.4. Cjenovnika na način da se u opisu usluge dodaje tekst: „Epic Drama videoteka“.

2. Mijenja se napomena pod tačkom 1.1.1. i glasi:

Napomena U cijenu pretplate Super TV start i Super TV digitalne televizije je uključeno minimalno 80 RTV kanala (startni paket ili osnovni paket TV kanala), rent jednog STB-a ili CA modula za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.
U cijenu pretplate Super Move TV digitalne televizije je uključeno:
– minimalno 80 RTV kanala (osnovni paket TV kanala, Nick+ videoteka, AXN NOW videoteka i Epic Drama videoteka),
– rent jednog smart STB-a ili pristupni podaci za smart TV aplikaciju za korištenje usluge digitalne televizije na jednom televizoru i naprednih TV funkcionalnosti:
– gledaj ispočetka,
– pauziraj TV,
– gledaj propušteno,
– video na zahtjev,
– jedna smart aplikacija za korištenje usluge digitalne televizije i naprednih TV funkcionalnosti na jednom dodatnom mobilnom uređaju (mobilni telefon/tablet).
Napredne TV funkcionalnosti su omogućene na najmanje 100 TV kanala sa mogućnošću gledanja propuštenog sadržaja do 7 dana unazad.
Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH.
Zbog ograničenja propisanih politikama “prodavnica” aplikacija (Google Play, App store, App Gallery, Samsung Smart Hub, LG Content Store i drugi) na kojima su dostupne aplikacije za smart uređaje, sadržaji za odrasle ili drugi koji su po tim politikama zabranjeni, neće biti dostupni putem MOVE TV usluge.

3. Dodaje se tačka 1.1.8.7. Cjenovnika i glasi:

  Naziv, opis i karakteristike usluge Način plaćanja Cijena bez
PDV-a u KM
Cijena sa PDV u KM
1.1.8.7. Videoteka Epic Drama* Video na zahtjev mjesečno 0,00 0,00

4. Mijenja se napomena tačke 1.1.8. i glasi:

Napomena *Nick+, AXN NOW i Epic Drama videoteke dostupne su uz zaključivanje ugovora o korištenju usluge digitalne televizije (samostalno ili u paketu) na neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom trajanja ugovora od 12 ili 24 mjeseca.

5. U tački 2.3.1. uvode se nove usluge interneta i tačka glasi:

2.3.1. Asimetrični pristup internetu
Naziv, opis i karakteristike usluge Način plaćanja Cijena bez
PDV-a u KM
Cijena sa

PDV u KM

2.3.1.1. Priključna taksa   jednokratno 1,00 1,17
2.3.1.2. Super NET S BIZ HFC 20/2 Mbps; GPON 20/5 Mbps mjesečno 33,00 38,61
2.3.1.3. Super NET M BIZ HFC 30/3 Mbps; GPON 30/10 Mbps mjesečno 45,00 52,65
2.3.1.4. Super NET L BIZ GPON 60/30 Mbps mjesečno 80,00 93,60
2.3.1.5. Super NET L BIZ + GPON 80/40 Mbps mjesečno 120,00 140,40
2.3.1.6. Super NET XL* BIZ GPON 100/50 Mbps mjesečno 150,00 175,50
2.3.1.7. Super NET XXL* BIZ GPON 200/100 Mbps mjesečno 250,00 292,50
2.3.1.8. Super NET BIZ W Wireless 10/2 Mbps mjesečno 34,00 39,78
2.3.1.9. Super up NET S BIZ GPON 5/20 Mbps mjesečno 25,64 30,00
2.3.1.10. Super up NET M BIZ GPON 10/30 Mbps mjesečno 38,64 45,21

6. Dodaje se rečenica u napomeni tačke 2.3.1. Cjenovnika: ,,Paketi Super up NET S BIZ i Super up NET M BIZ dostupni su samo na GPON tehnologiji”.

7. Mijenja se cijena priključne takse, opis usluge definisan pod tačkama  9.1.2.  i 9.1.3. i pripadajuća napomena pod tačkom 9. Cjenovnika i glasi:

9 MOVE TV – FIZIČKA LICA
9.1. Usluga digitalne televizije
  Naziv, opis i karakteristike usluge Način plaćanja Cijena bez
PDV-a u KM
Cijena sa PDV u KM
9.1.1. Priključna taksa jednokratno 1,00 1,17
9.1.2. MOVE TV start Startni paket TV kanala,Nick+videoteka,AXN NOW videoteka i Epic Drama mjesečno 17,09 20,00
9.1.3. MOVE TV Osnovni paket TV kanala, Nick+videoteka,AXN NOW videoteka i Epic Drama mjesečno 23,93 28,00
9.1.4. MOVE TV Plus Dodatni paket TV kanala mjesečno 5,50 6,44
Napomena Po osnovu zaključenog ugovora za jednu od opcija prepaid MOVE TV  korisnik dobija:

– dvije Smart TV aplikacije

– jednu Smart aplikaciju za mobilni uređaj (telefon/tablet).

U cijenu pretplate MOVE TV start i MOVE TV digitalne televizije je uključeno:
– minimalno 80 RTV kanala, Nick+videoteka,AXN NOW videoteka i Epic Drama videoteka,
– napredne TV funkcionalnosti: gledaj ispočetka, pauziraj TV,gledaj propušteno i video na zahtjev.
Napredne TV funkcionalnosti su omogućene na najmanje 100 TV kanala sa mogućnošću gledanja propuštenog sadržaja do 7 dana unazad.
Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH.
Uz sve MOVE TV pakete moguće je dokupiti Elita paket TV kanala i videoteke iz ponude Supernove.
U okviru MOVE TV start i MOVE TV paketa pristup programskom sadržaju se omogućava putem MOVE aplikacije  na IPTV platformi preko javnog interneta.
Zbog ograničenja propisanih politikama “prodavnica” aplikacija (Google Play, App store, App Gallery, Samsung Smart Hub, LG Content Store i drugi) na kojima su dostupne aplikacije za smart uređaje, sadržaji za odrasle ili drugi koji su po tim politikama zabranjeni, neće biti dostupni putem MOVE TV usluge.

8. Briše se tačka 10. Cjenovnika:

10. MOVE TV – FIZIČKA LICA
10.1. Usluga u paketima
10.1.1. Priključna taksa jednokratno 17,09 20,00
10.1.2. MOVE TV+TEL start mjesečno 23,93 28,00
10.1.3. MOVE TV+TEL mjesečno 30,77 36,00
Napomena Po osnovu zaključenog ugovora za jedan od paketa (MOVE TV+TEL start i MOVE TV+TEL) usluga je dostupna na dva velika TV ekrana, putem smart STB-a ili TV aplikacije i na jednom mobilnom uređaju (telefon/tablet), a u skladu sa tehničkim mogućnostima na adresi korisnika.
U cijenu pretplate MOVE TV+TEL start i MOVE TV+TEL paketa je uključeno:
– minimalno 80 RTV kanala (MOVE TV Start ili MOVE TV osnovni paket TV kanala), Nick+ videoteka i AXN NOW videoteka,
– napredne TV funkcionalnosti: gledaj ispočetka, pauziraj TV, gledaj propušteno, video na zahtjev.
Napredne TV funkcionalnosti su omogućene na najmanje 100 TV kanala sa mogućnošću gledanja propuštenog sadržaja do 7 dana unazad.
-neograničeni razgovori u okviru *supernova fiksne mreže uz uspostavu poziva po cijeni od 0,04KM sa PDV-om po pozivu, bez obzira na dužinu trajanja poziva i
– 700 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti.
Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH.
Zbog ograničenja propisanih politikama “prodavnica” aplikacija (Google Play, App store, App Gallery, Samsung Smart Hub, LG Content Store i drugi) na kojima su dostupne aplikacije za smart uređaje , sadržaji za odrasle ili drugi koji su po tim politikama zabranjeni, neće biti dostupni putem MOVE TV usluge.

9. Mijenja se redosljed tačaka u Cjenovniku, naziv usluge, opis i napomena tačke 11. Cjenovnika, te tačka 11. postaje tačka 10. i glasi:

10. MOVE TV- Prepaid
Naziv, opis i karakteristike usluge Način plaćanja Cijena bez
PDV-a u KM
Cijena sa

PDV u KM

10.1. 30 dana jednokratno 28,21 33,00
10.2. 15 dana jednokratno 23,93 28,00
10.3. 7 dana jednokratno 12,82 15,00
10.4. MOVE TV Extra Dodatni paket tv kanala jednokratno 8,55 10,00
Napomena Po osnovu zaključenog ugovora za jednu od opcija prepaid MOVE TV  korisnik dobija:

– dvije Smart TV aplikacije

– jednu Smart aplikaciju za mobilni uređaj (telefon/tablet).

U cijenu prepaid usluge uključeno je:

– minimalno 80 RTV kanala, Nick+videoteka, AXN NOW videoteka i Epic Drama videoteka.

– napredne TV funkcionalnosti: gledaj ispočetka, pauziraj TV, gledaj propušteno, video na zahtjev.

Napredne TV funkcionalnosti su omogućene na najmanje 100 TV kanala sa mogućnošću gledanja propuštenog sadržaja do 7 dana unazad.

Uz sve MOVE TV prepaid pakete moguće je dokupiti Elita paket TV kanala i videoteke iz ponude Supernove.

U okviru tarifne opcije MOVE TV prepaid paketa pristup programskom sadržaju se omogućava putem MOVE aplikacije  na IPTV platformi preko javnog interneta.

Zbog ograničenja propisanih politikama “prodavnica” aplikacija (Google Play, App store, App Gallery, Samsung Smart Hub, LG Content Store i drugi) na kojima su dostupne aplikacije za smart uređaje, sadržaji za odrasle ili drugi koji su po tim politikama zabranjeni, neće biti dostupni putem MOVE TV usluge.

10. Dodaje se tačka 11. Cjenovnika i glasi:

11. MOVE TV partner – FIZIČKA LICA
11.1. Usluga digitalne televizije
  Naziv, opis i karakteristike usluge Način plaćanja Cijena bez
PDV-a u KM
Cijena sa PDV u KM
11.1.1. Priključna taksa jednokratno 17,09 20,00
11.1.2. MOVE TV start partner Startni paket TV kanala,Nick+videoteka,AXN NOW videoteka i Epic Drama mjesečno 17,09 20,00
11.1.3. MOVE TV partner Osnovni paket TV kanala, Nick+videoteka,AXN NOW videoteka i Epic Drama mjesečno 23,93 28,00
Napomena Po osnovu zaključenog ugovora za jedan od paketa (MOVE TV start partner i MOVE TV partner) usluga je dostupna na dva velika TV ekrana (putem smart TV aplikacije ili smart STB-a)  i na jednom mobilnom uređaju, a u skladu sa tehničkim mogućnostima na adresi korisnika.
U cijenu pretplate MOVE TV start partner i MOVE TV partner digitalne televizije je uključeno:
– minimalno 80 RTV kanala, Nick+videoteka,AXN NOW videoteka i Epic Drama videoteka,
– napredne TV funkcionalnosti: gledaj ispočetka, pauziraj TV,gledaj propušteno i video na zahtjev.
Uz sve MOVE TV partner pakete moguće je dokupiti dodatni paket TV kanala MOVE TV Plus i Elita TV paket  kao i videoteke iz ponude Supernove.
Napredne TV funkcionalnosti su omogućene na najmanje 100 TV kanala sa mogućnošću gledanja propuštenog sadržaja do 7 dana unazad.
MOVE TV start partner i MOVE TV partner, se nude preko partnerskih mreža, koje  omogućavaju distribuciju audiovizuelnog sadržaja  putem IPTV platforme Blicnet-a, u skladu sa Opštim uslovima poslovanja, čl.3 Distribucija audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija.
Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH.
Zbog ograničenja propisanih politikama “prodavnica” aplikacija (Google Play, App store, App Gallery, Samsung Smart Hub, LG Content Store i drugi) na kojima su dostupne aplikacije za smart uređaje, sadržaji za odrasle ili drugi koji su po tim politikama zabranjeni, neće biti dostupni putem MOVE TV usluge.

11. Dodaje se tačka 12. Cjenovnika i glasi:

12. MOVE TV partner – FIZIČKA LICA
12.1. Usluga u paketima
  Naziv, opis i karakteristike usluge Način plaćanja Cijena bez
PDV-a u KM
Cijena sa PDV u KM
12.1.1. Priključna taksa jednokratno 17,09 20,00
12.1.2. MOVE TV+TEL start partner mjesečno 23,93 28,00
12.1.3. MOVE TV+TEL partner mjesečno 30,77 36,00
Napomena Po osnovu zaključenog ugovora za jedan od paketa (MOVE TV+TEL start partner i MOVE TV+TEL partner) usluga je dostupna na dva velika TV ekrana (putem smart TV aplikacije ili smart STB-a)  i na jednom mobilnom uređaju (telefon/tablet), a u skladu sa tehničkim mogućnostima na adresi korisnika.
U cijenu pretplate MOVE TV+TEL start partner  i MOVE TV+TEL partner paketa je uključeno:
– minimalno 80 RTV kanala (MOVE TV Start partner  ili MOVE TV partner osnovni paket TV kanala), Nick+ videoteka, AXN NOW videoteka i Epic Drama videoteka,
– napredne TV funkcionalnosti: gledaj ispočetka,pauziraj TV,gledaj propušteno,video na zahtjev.
Napredne TV funkcionalnosti su omogućene na najmanje 100 TV kanala sa mogućnošću gledanja propuštenog sadržaja do 7 dana unazad.
-neograničeni razgovori u okviru *supernova fiksne mreže uz uspostavu poziva po cijeni od 0,04KM sa PDV-om po pozivu, bez obzira na dužinu trajanja poziva i
– 700 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH uz uspostavu poziva u iznosu od 0,04KM/poziv sa PDV-om a saobraćaj preko ove količine se tarifira po cjenovniku po minuti.
Uz sve MOVE TV partner pakete moguće je dokupiti dodatni paket TV kanala MOVE TV Plus i Elita TV paket  kao i videoteke iz ponude Supernove.
MOVE TV +TEL start partner i MOVE TV+TEL partner paketi se nude preko partnerskih mreža, koje  omogućavaju distribuciju audiovizuelnog sadržaja  putem IPTV platforme Blicnet-a, u skladu sa Opštim uslovima poslovanja, čl.3 Distribucija audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija.
Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH.
Zbog ograničenja propisanih politikama “prodavnica” aplikacija (Google Play, App store, App Gallery, Samsung Smart Hub, LG Content Store i drugi) na kojima su dostupne aplikacije za smart uređaje, sadržaji za odrasle ili drugi koji su po tim politikama zabranjeni, neće biti dostupni putem MOVE TV usluge.

12. Dodaje se tačka 13. Cjenovnika za uslugu Supernova mobilne telefonije i glasi:

13. MOBILNA TELEFONIJA
13.1. Postpaid tarifni model
  Naziv, opis i karakteristike usluge Način plaćanja Cijena bez
PDV-a u KM
Cijena sa PDV u KM
13.1.1. Priključna taksa jednokratno 1,00 1,17
13.1.2. DOBRA mjesečno 20,51 24,00
13.1.3. BOLJA mjesečno 30,77 36,00
13.1.4. NAJBOLJA mjesečno 41,03 48,00
13.1.5 Zamjena SIM kartice jednokratno 8,55 10,00
Napomena Tarifni model DOBRA:
-400 minuta prema svim mrežama u BiH
-1000 SMS prema svim mrežama u BiH
-5 GB mobilnog interneta
Tarifni model BOLJA:
-500 minuta prema svim mrežama u BiH
-1000 SMS prema svim mrežama u BiH
-20 GB mobilnog interneta
Tarifni model NAJBOLJA:
-3000 minuta prema svim mrežama u BiH
-1000 SMS prema svim mrežama u BiH
-30 GB mobilnog interneta
Neiskorištene bonus minute i bonus SMS poruke koji su dodjeljeni u okviru odabranog tarifnog modela nije moguće prenijeti u naredni mjesec.
Bonus minute i bonus SMS poruke koje su dodjeljene u okviru odabranog tarifnog modela korisnici mogu da koriste kada se nalaze u supernova mreži, i u romingu, u zemljama regiona Zapadnog Balkana (BiH, Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija) u skladu sa važećim Posebnim uslovima korišćenja postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije. Nakon iskorištenog Bonusa, govorni i SMS saobraćaj se  naplaćuje po važećem Cjenovniku za roming saobraćaj.
Tarifni interval za obračun bonus minuta iznosi 60+60 sekundi.
Bonus mobilnog interneta dodjeljen u okviru tarifnog modela može se koristiti u supernova mobilnoj mreži kao i u romingu u zemljama regiona Zapadnog Balkana.
Prenos podataka iz bonusa „Mobilni internet“ koji se koristi u mreži supernove je dostupan po maksimalnoj brzini do 220 Mbs / 50 Mbs, dok brzina prenosa podataka bonusa „Mobilni internet“ koji se koristi u romingu u mrežama operatora u regionu Zapadnog Balkana, zavisi od pristupne tehnologije, kao i pokrivenosti i jačine signala dostupnog na korisnikovoj lokaciji kada se nalazi u romingu u mrežama operatora u regionu Zapadnog Balkana. Pristupna tačka APN koju korisnik definiše u svom uređaju je supernova.
Nakon potošenog bonusa mobilnog interneta, uključenog u cijenu  mjesečne pretplate odabranog tarifnog modela, korisniku će biti omogućeno korišćenje mobilnog interneta samo putem kupovine internet tarifnih opcija.
U okviru korišćenja postpaid tarifnih modela, omogućeno je postavljanje i promjena Limita na ukupnu potrošnju van Bonusa uključenog u mjesečnu pretplatu. Pozivom USSD menija *500#  korisnik može postaviti Limit u iznosu 150 ili 300 KM.
Naknada za korišćenje supernova mobilne mreže u iznosu od 1KM sa PDV-om uključena je u cijenu mjesečne pretplate.
13.2. Nacionalni saobraćaj
13.2.1. Pozivi u nacionalnom saobraćaju        
Pozivi unutar supernova mobilne mreže minut 0,15 0,18
Pozivi prema supernova fiksnoj mreži minut 0,15 0,18
Pozivi prema m:tel mobilnoj mreži minut 0,15 0,18
Pozivi prema m:tel fiksnoj mreži minut 0,15 0,18
Pozivi prema ostalim mobilnim mrežama u BiH minut 0,15 0,18
Pozivi prema ostalim fiksnim mrežama u BiH minut 0,15 0,18
13.2.2. SMS nacionalni saobraćaj      
SMS unutar supernova mreže poruka 0,06 0,07
SMS prema m:tel mreži poruka 0,06 0,07
SMS prema ostalim mobilnim mrežama u BiH poruka 0,06 0,07
13.2.3.  Internet tarifne opcije nacionalni saobraćaj      
5 GB mobilnog interneta 5 dana jednokratno 3,85 4,50
20 GB mobilnog interneta 1 dan jednokratno 1,71 2,00
3 GB mobilnog interneta 3 dana jednokratno 2,56 3,00
20 GB mobilnog interneta 30 dana jednokratno 17,09 20,00
Napomena Tarifni interval za pozive u nacionalnom saobraćaju je 60+1 sekunda. Obračunski interval za mobilni internet je 1 kB.
Količina mobilnog interneta dodjeljenog u okviru kupljene tarifne opcije može se koristiti unutar BiH kao i u romingu u mobilnim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.
Način korištenja i obračuna bonusa definisanih internet tarifnim opcijama obračunavaće se prema uslovima definisanim Posebnim uslovima za korištenje postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije.
13.3. Međunarodni saobraćaj
13.3.1. Pozivi u međunarodnom saobraćaju      
I zona: fiksna mreža Srbija i Crna Gora minut 0,24 0,28
Ia zona: mobilna mreža Srbija i Crna Gora minut 0,65 0,76
II zona: Hrvatska fiksna mreža minut 0,44 0,51
IIa zona: Hrvatska mobilna mreža minut 0,65 0,76
III zona: Evropa, SAD, Kanada, Australija minut 0,69 0,81
IV zona:Svijet minut 0,90 1,05
V zona: Satelit minut 10,00 11,70
SMS međunarodnoj Ia zoni poruka 0,08 0,09
SMS prema ostalim međunarodnim zonama poruka 0,14 0,16
Napomena Tarifni interval za pozive u međunarodnom saobraćaju je 60+1 sekunda.
Zona I:  Srbija fiksna mreza i Crna Gora fiksna mreza
Zona Ia: Srbija mobilna mreza (3816, 3834), Crna Gora mobilna mreza (3826) i
Zona II: Hrvatska fiksna mreža (385)
Zona IIa: Hrvatska mobilna mreža (385)
Zona III:  Evropa – Farska ostrva (298), Grenland (299), Grčka (30), Holandija (31), Belgija (32), Francuska (33), Španija (34), Gibraltar (350), Portugal (351), Luksemburg (352), Irska (353), Island (354), Albanija (355), Malta (356), Kipar (357), Finska (358), Bugarska (359), Mađarska (36), Litvanija (370), Latvija (371), Estonija (372), Moldavija (373), Armenija (374), Bjelorusija (375), Andora (376), Monako (377), San Marino (378), Vatikan(379), Ukrajina (380), Slovenija (386), Makedonija (389) Italija (39), Rumunija (40), Švicarska (41), Česka (420), Slovačka (421), Lihtenštajn (423), Austrija (43), Ujedinjeno Kraljevstvo (44), Danska (45), Švedska (46), Norveška (47), Njemačka (49), Poljska (48), Rusija (7), Turska (90), Azerbejdžan (994), Gruzija (995), SAD (1), Kanada (1), Australija (61)
Zona IV: Ostatak svijeta
Zona V: Satelit
13.3.2. INO tarifne opcije
Njemačka 50 minuta, 30 dana jednokratno 4,27 5,00
Švedska 50 minuta, 30 dana jednokratno 4,27 5,00
Evropa 50 minuta, 30 dana jednokratno 8,55 10,00
SAD, Kanada, Australija 50 minuta, 30 dana jednokratno 4,27 5,00
Napomena Europu čine zemlje Evropske Unije: Grčka (30), Holandija (31), Belgija (32), Francuska (33), Španija (34), Portugal (351), Luksemburg (352), Irska (353), Malta (356), Kipar (357), Finska (358), Bugarska (359), Mađarska (36), Litvanija (370), Latvija (371), Estonija (372), Hrvatska (385), Slovenija (386), Italija (39), Rumunija (40), Češka (420), Slovačka (421), Austrija (43), Danska (45), Švedska (46), Poljska (48), Njemačka (49)
Bonus minute u okviru kupljene INO tarifne opcije važe za pozive iz supernova mreže prema određenim inostranim zemljama. Ukoliko, u toku trajanja opcije, korisnik ponovo kupi istu tarifnu opciju, bonus minute se sabiraju, a za vrijeme trajanja se uzima vrijeme od posljednje kupljene opcije.
13.4. Cijene roming saobraćaja
13.4.1. Odlazni pozivi
  Lokacija korisnika Destinacija koja se poziva    
Zona 0 Supernova minut 0,15 0,18
Zona 1 minut 1,40 1,64
Zona 2 minut 2,20 2,57
Zona 3 minut 3,00 3,51
Zona 4 minut 5,00 5,85
Zona 0 Mtel minut 0,15 0,18
Zona 1 minut 1,40 1,64
Zona 2 minut 2,20 2,57
Zona 3 minut 3,00 3,51
Zona 4 minut 5,00 5,85
Zona 0 Ostale mreže u BiH minut 0,15 0,18
Zona 1 minut 1,40 1,64
Zona 2 minut 2,20 2,57
Zona 3 minut 3,00 3,51
Zona 4 minut 5,00 5,85
Zona 0 Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija (Zapadni Balkan) minut 0,15 0,18
Zona 1 minut 2,50 2,93
Zona 2 minut 3,50 4,10
Zona 3 minut 4,00 4,68
Zona 4 minut 6,00 7,02
Zona 0 Ostale zemlje minut 3,50 4,10
Zona 1 minut 2,50 2,93
Zona 2 minut 3,50 4,10
Zona 3 minut 4,00 4,68
Zona 4 minut 6,00 7,02
13.4.2. Cijene dolaznog poziva u romingu
Zona 0 Dolazni poziv minut 0,00 0,00
Zona 1 minut 0,60 0,70
Zona 2 minut 1,00 1,17
Zona 3 minut 1,50 1,76
Zona 4 minut 1,80 2,11
13.4.3. Cijena SMS-a iz rominga
  Lokacija korisnika Destinacija slanja SMS-a    
Zona 0 Prema mrežama u regionu Zapadnog Balkana poruka 0,06 0,07
Prema ostalim mrežama poruka 0,14 0,16
Zona 1 Prema svim mrežama poruka 0,50 0,59
Zona 2 poruka 0,50 0,59
Zona 3 poruka 0,60 0,70
Zona 4 poruka 0,60 0,70
Napomena Tarifni interval za odlazne pozive iz Zona 0 prema mreži supernove, ostalim mrežama u BiH i ostalim zemljama Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija) je 30+1 sekunda, a za ostale Zone je 60+60 sekundi.
Tarifni interval za dolazne pozive je 60+60 sekundi
U Zoni 0 bonus minute i bonus SMS poruke koje su dodjeljene u okviru odabranog tarifnog modela korisnici mogu da koriste na isti način za pozive prema zemljama regiona Zapadnog Balkana. Nakon potrošenog bonusa iz mjesečne pretplate, saobraćaj prema zemljama Zapadnog Balkana se obračunava prema cjenovniku Supernove-Nacionani saobraćaj.
Zona 0 (Zapadni Balkan) – Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija
Zona 1 – Hrvatska
Zona 2 – Austrija, Njemačka, Grčka, Italija, Slovenija, Turska, Danska, Švajcarska
Zona 3 – Andora, Belgija, Bugarska, Bjelorusija, Kipar, Španija, Estonija, Finska, Francuska, Mađarska, Irska, Farska Ostrva, Grenland, Island, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Latvija, Moldavija, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Češka, Slovačka, San Marino, Švedska, Ukrajina, Vekila Britanija, Egipat, Tunis, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Bahami, Antigva i Barbuda, Britanska Djevičanska Ostrva, Djevičanska Ostrva, Kajmanska Ostrva, Bermuda, Grenada, Ostrva Turks i Kaokos, Monserat, Ostrva Sjeverna Marijana, Guam, Dominika, Sveti Vinsent i Grenadini, Portoriko, Dominikanska Republika, Trinidad i Tobago, Jamajka, Barbados, Sveta Lucija, Sveti Kitis i Nevis, Angulia, Američka Samoa, Sint Marten
Zona 4 – ostale zemlje
13.4.4. Roming internet tarifne opcije
NET Srbija 10GB 5 dana jednokratno 4,27 5,00
NET Hrvatska 2GB 10 dana jednokratno 8,55 10,00
NET Slovenija 2GB 10 dana jednokratno 8,55 10,00
NET Zapadni Balkan 1GB 1 dan jednokratno 2,56 3,00
10 dana jednokratno 8,55 10,00
NET Austrija i Njemačka 2GB 10 dana jednokratno 8,55 10,00
NET Turska 2GB 10 dana jednokratno 8,55 10,00
NET Italija 2GB 10 dana jednokratno 12,82 15,00
NET Švajcarska 2GB 10 dana jednokratno 12,82 15,00
NET Grčka 2GB 10 dana jednokratno 8,55 10,00
NET Mađarska 2GB 10 dana jednokratno 8,55 10,00
NET Evropa (Zemlje EU*) 1GB, 3 dana jednokratno 10,26 12,00
1,5GB, 7 dana 13,68 16,00
3GB, 15 dana 25,64 30,00
NET Tunis 2GB 10 dana jednokratno 12,82 15,00
NET Egipat 2GB 10 dana jednokratno 12,82 15,00
NET Tanzanija 2GB 10 dana jednokratno 12,82 15,00
NET Kina 1GB 10 dana jednokratno 12,82 15,00
NET Amerika 2GB 10 dana jednokratno 12,82 15,00
Napomena Tarifna opcija dostupna je u državama u okviru navedenih mreža:
Srbija
(mt:s Srbija i m:tel Crna Gora),
Hrvatska (
T-mobile, A1, Telemach),
Slovenija (
Telekom, A1, Telemach),
Z. Balkan
(Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija),
Austrija
(T-mobile, A1) ,
Njemačka
(T-mobile, Vodafon),
Turska
(Turkcel, Vodafone),
Italija
(Vodafine, TIM),
Švajcarska
(Swisscom i Sunrise)
Grčka
(T-Mobile-COSMOTE,Vodafone,WIND ili TIM GR)      
Madjarska
(Telekom HU(T-Mobile)
*Zemlje Evropske unije sa nazivima mreže u kojima se može koristiti roming internet tarifna opcija:
Grčka
(T-Mobile-COSMOTE,Vodafone,WIND ili TIM GR), Holandija (Odido Netherlands, Vodafone Libertel), Belgija (Proximus PLC, Telenet Group), Francuska (Orange, SFR, Bougues Telecom), Španija (Vodafone Espana), Portugal (Vodafone Portugal, MEO), Luksemburg (POST Luxembourg, Tango S.A.), Irska (Vodafone Ireland), Malta (Epic Communications Limited (Vodafone)), Kipar (Epic ltd.), Finska (DNA), Bugarska (A1 Bulgaria, Vivacom), Mađarska (Telekom HU(T-Mobile),  Vodafone), Litvanija (Tele2, UAB Bite), Latvija (Tele2, BITE), Estonija (Tele2), Hrvatska (HR Telekom (T-mobile), A1, Telemach), Slovenija(Telekom SLO (MOBITEL), A1,Telemach), Italija (Vodafone,TIM), Rumunija (Telekom Romania,Vodafone), Češka (T-Mobile CZ, Vodafone CZ), Slovačka (Slovak Telekom (T-Mobile)), Austrija (T-mobile (Magenta T), A1), Danska (Telenor), Švedska (Tele2, Telenor), Poljska (T-Mobile Polska), Njemačka (T-mobile(Telecom.de), Vodafone)
Tunis (Orange),
Egipat(Etisalat),
Tanzanija (Vodacom),
Kina (China Unicom),
Amerika (T-Mobile)
13.5. Dodatne usluge
13.5.1. Pozivi prema kratkim brojevima
  121- Civilna zaštita 0,00 0,00
  122- Policija 0,00 0,00
  123- Vatrogasna služba 0,00 0,00
  124- Hitna pomoć 0,00 0,00
  125- Informacija o tačnom vremenu poziv 0,20 0,23
  11811- Informacije Supernova poziv 0,33 0,39
  11812- Kontakt centar Supernova poziv 0,33 0,39
  11813- Informacije Telemach poziv 0,33 0,39
  1182- Informacije BH telekom poziv 0,33 0,39
  1185- Informacije m:tel poziv 0,33 0,39
  1186- Informacije m:tel poziv 0,33 0,39
  1188- Informacije HT Eronet poziv 0,33 0,39
  1202- Servis telegramskih usluga Pošte Srpske minut 0,15 0,18
  1262- Služba traganja i spasavanja minut 0,15 0,18
  1264- Sigurna kuća 0,00 0,00
  1265- SOS telefon za žrtve nasilja u porodici u FBiH 0,00 0,00
  1282- Pomoć na cesti (BIHAMK) minut 0,15 0,18
  1285- Pomoć na cesti (AMS RS) minut 0,15 0,18
Napomena Pozivi prema ostalim kratkim brojevima koji nisu navedeni u tabeli i koji ne spadaju u grupu humanitarnih brojeva ,a počinju sa 12xx, 13xx, 14xx, 15xx se naplaćuju po cijeni 0.18 KM/min (obračunski interval je 60 + 1 sekunda)
13.5.2. Pozivi prema premium rate brojevima
13.5.2.1. Premium rate brojevi informativnog i zabavnog karaktera
  Kategorija 1 09050, 09250, 09450, 09550 poziv 0,20 0,23
  Kategorija 2 09051, 09251, 09451, 09551 poziv 0,60 0,70
  Kategorija 3 09052, 09252, 09452, 09552 poziv 1,30 1,52
  Kategorija 4 09053, 09253, 09453, 09553 minut 0,12 0,14
  Kategorija 5 09054, 09254, 09454, 09554 minut 0,45 0,53
  Kategorija 6 09055, 09255, 09455, 09555 minut 0,60 0,70
  Kategorija 7 09056, 09256, 09456, 09556 minut 0,90 1,05
  Kategorija 8 09057, 09257, 09457, 09557 minut 1,20 1,40
  Kategorija 9 09058, 09258, 09458, 09558 minut 2,10 2,46
  Kategorija 10 09059, 09259, 09459, 09559 minut 2,60 3,04
Napomena Obračunski interval za Kategorije 4 – 10 je 1 sekunda.

 

13.5.2.2. Premium rate brojevi za telefonsko glasanje
Kategorija 1 09650 poziv 0,20 0,23
Kategorija 2 09651 poziv 0,40 0,47
Kategorija 3 09652 poziv 0,60 0,70
Kategorija 4 09653 poziv 1,00 1,17
Kategorija 5 09654 poziv 1,30 1,52
Kategorija 6 09655 poziv 1,50 1,76
Kategorija 7 09656 poziv 2,00 2,34
13.5.2.3. Premium rate brojevi za telefonsko glasanje koji pripadaju drugim operaterima
Kategorija 101 09622 poziv 0,42 0,49
Kategorija 102 09623, 09682 poziv 0,50 0,59
Kategorija 103 09624, 09683 poziv 0,80 0,94
Kategorija 104 09684 poziv 1,00 1,17
Kategorija 105 09625 poziv 1,20 1,40
Kategorija 106 09685 poziv 1,45 1,70
Kategorija 107 09626 poziv 1,60 1,87

Izmjene i dopune Cjenovnika stupaju na snagu istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke