Supernova Kontakt centar – besplatni korisnički broj 0800 30 630

Podsjećamo korisnike da se preko našeg jedinstvenog korisničkog broja 0800 30 630 mogu informisati o uslugama, paketima i servisima koje nudimo u okviru naše ponude.

Takođe preko navedenog broja možete dobiti podršku u korištenju usluga, skeniranju TV kanala ili možete da prijavite smetnju u korištenju usluga.

S tim u vezi, opcije koje možete da birate pri pozivanju 0800 30 630 broja su sljedeće:

  • taster 1 za informacije o uslugama i računima,
  • taster 2 za tehničku podršku i prijavu smetnje i
  • taster 3 za pomoć u skeniranju TV kanala.

Pozivi na broj 0800 30 630 su besplatni, a tehnička podrška je dostupna 24 časa.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke