Super Wireless BIZ paketi za poslovne korisnike

U slučaju da vaša poslovnica nije u zoni optičke ili kablovske mreže, odaberite bežične pakete sa uslugama digitalne televizije, interneta i fiksne telefonije.

Koristite digitalnu televiziju sa raznovrsnim TV kanalima, neograničeni internet i bonus minute za razgovore prema svim fiksnim mrežama u BiH.

Izaberi paket

Super TRIO BIZ W

 • Super TV BIZ W paket TV kanala
 • 1 STB uređaj ili CA modul
 • Wireless 15/2 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje
 • 60 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH

52,65 KM/mj

Super TV+NET BIZ W

 • Super TV BIZ W paket TV kanala
 • 1 STB uređaj ili CA modul
 • Wireless 15/2 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje

49,14 KM/mj

Super NET+TEL BIZ W

 • 15/2 Mbps
 • WiFi ruter na korišćenje
 • 60 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH, uključujući i Supernova fiksnu mrežu

40,95 KM/mj

Izaberi uslugu

Super NET BIZ W

 • Wireless 10/2 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje

39,78 KM/mj

Super TV BIZ W

 • 100+ TV i radio kanala

 • 1 STB uređaj ili CA modul

22,99 KM/mj

U cijenu pretplate paketa sa uslugom digitalne televizije je uključen Super TV BIZ W paket TV kanala i iznajmljivanje jednog STB-a ili CA modula za prijem digitalnog signala na jednom televizoru (osnovni paket TV kanala).

Korisnik po jednom ugovoru može da ima priključena do tri televizora koji se tarifiraju prema Cjenovniku.

Priključke za dodatne TV prijemnike je moguće realizovati samo ukoliko se nalaze u okviru jedne poslovne jedinice/objekta i u skladu sa tehničkim mogućnostima na adresi korisnika.

Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom RTV sistemu u BiH.

U cijenu pretplate paketa sa uslugom fiksne telefonije uključen je bonus od 60 minuta za pozive prema svim fiksnim mrežama u BiH.

Zakaži sastanak

Ispuni kontakt formu

Posjeti nas

Tehnička podrška

0800 30 630, taster 2

Odabrani paket:

Super TRIO BIZ W

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

Super TV+NET BIZ W

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

Super NET+TEL BIZ W

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

Super NET BIZ W

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

Super TV BIZ W

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke