Super BIZ paketi za poslovne korisnike

Posluj efikasnije uz kombinovane usluge iz Supernova ponude.

Koristi uslugu digitalne televizije sa raznovrsnim TV kanalima, brzi internet i bonuse za razgovore prema svim fiksnim mrežama u BiH

Izaberi paket

Super TRIO BIZ

 • Super TV BIZ paket TV kanala
 • 1 STB uređaj ili CA modul
 • HFC 50/5 Mbps,
  GPON 50/10 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje
 • 60 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH, uključujući i Supernova fiksnu mrežu

70,86 KM/mj

Super TRIO start BIZ

 • Super TV BIZ paket TV kanala
 • 1 STB uređaj ili CA modul
 • HFC 40/4 Mbps,
  GPON 40/5 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje
 • 60 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH, uključujući i Supernova fiksnu mrežu

59,16 KM/mj

Super TV+NET BIZ

 • Super TV BIZ paket TV kanala
 • 1 STB uređaj ili CA modul
 • HFC 30/3 Mbps,
  GPON 30/10 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje

67,35 KM/mj

Super TV+NET start BIZ

 • Super TV BIZ paket TV kanala
 • 1 STB uređaj ili CA modul
 • HFC 20/2 Mbps,
  GPON 20/5 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje

55,65 KM/mj

Super NET+TEL BIZ

 • HFC 30/3 Mbps,
  GPON 30/10 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje
 • 60 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH, uključujući i Supernova fiksnu mrežu

54,99 KM/mj

Super NET+TEL start BIZ

 • HFC 20/2 Mbps,
  GPON 20/5 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje
 • 60 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH, uključujući i Supernova fiksnu mrežu

40,95 KM/mj

Super TV+TEL BIZ

 • Super TV BIZ paket TV kanala
 • 1 STB uređaj ili CA modul
 • 60 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH, uključujući i Supernova fiksnu mrežu

38,10 KM/mj

U cijenu pretplate paketa sa uslugom digitalne televizije je uključen Super TV BIZ paket TV kanala i iznajmljivanje jednog STB-a ili CA modula za prijem digitalnog signala na jednom televizoru (osnovni paket TV kanala).

Korisnik po jednom ugovoru može da ima priključena do tri televizora koji se tarifiraju prema Cjenovniku.

Priključke za dodatne TV prijemnike je moguće realizovati samo ukoliko se nalaze u okviru jedne poslovne jedinice/objekta I u skladu sa tehničkim mogućnostima na adresi korisnika.

Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom RTV sistemu u BiH.

U cijenu pretplate paketa sa uslugom fiksne telefonije uključen je bonus od 60 minuta za pozive prema svim fiksnim mrežama u BiH.

Zakaži sastanak

Ispuni kontakt formu

Posjeti nas

Tehnička podrška

0800 30 630, taster 2

Odabrani paket:

Super TRIO BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

Super TRIO start BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 800.

Odabrani paket:

Super TV+NET BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

Super TV+NET start BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

Super NET+TEL BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

Super NET+TEL start BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

Super TV+TEL BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Supernova mobilna telefonija

Roming internet tarifne opcije

mts SRB i mtel CG 10GB

5 dana

jednokratno

5,00 KM

NET Hrvatska 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Slovenija 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Zapadni Balkan 1GB

1 dan

jednokratno

3,00 KM

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Austrija i Njemačka 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Turska 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Italija 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Švajcarska 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Grčka 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Mađarska 2GB

10 dana

jednokratno

10,00 KM

NET Evropa (Zemlje EU*)

1GB, 3 dana

jednokratno

12,00 KM

1,5GB, 7 dana

16,00 KM

3GB, 15 dana

30,00 KM

NET Tunis 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Egipat 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Tanzanija 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Kina 1GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

NET Amerika 2GB

10 dana

jednokratno

15,00 KM

Cijene su sa uračunatim PDV-om. Spisak država i mreža u kojima je dostupna tarifna opcija pogledaj ovdje.

.

Supernova mobilna telefonija

INO tarifne opcije

Njemačka

50 minuta, 30 dana

jednokratno

5,00 KM

Švedska

50 minuta, 30 dana

jednokratno

5,00 KM

Evropa

50 minuta, 30 dana

jednokratno

10,00 KM

SAD, Kanada, Australija

50 minuta, 30 dana

jednokratno

5,00 KM

Bonus minute u okviru kupljene INO tarifne opcije važe za pozive iz Supernova mreže prema određenim inostranim zemljama. Ukoliko, u toku trajanja opcije, korisnik ponovo kupi istu tarifnu opciju, bonus minute se sabiraju, a za vrijeme trajanja se uzima vrijeme od posljednje kupljene opcije. Cijene su sa uračunatim PDV-om.

.

Supernova mobilna telefonija

Internet tarifne opcije nacionalni saobraćaj

5 GB mobilnog interneta

5 dana

jednokratno

4,50 KM

20 GB mobilnog interneta

1 dan

jednokratno

2,00 KM

3 GB mobilnog interneta

3 dana

jednokratno

3,00 KM

20 GB mobilnog interneta

30 dana

jednokratno

20,00 KM

Količina mobilnog interneta dodijeljenog u okviru kupljene tarifne opcije može se koristiti unutar BiH kao i u romingu u mobilnim mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Nakon iskorištene količine mobilnog interneta u tarifnoj opciji, usluga prenosa podataka biće onemogućena. Sve cijene su sa uračunatim PDV-om.

.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke