BIZ kombinovani paketi usluga

Posluj efikasnije uz DUO ili TRIO pakete iz BIZ ponude.

Koristi uslugu digitalne televizije sa raznovrsnim TV kanalima, brzi internet i bonuse za razgovore prema svim fiksnim mrežama u BiH

Izaberi paket

TRIO Plus DTV+NET+TEL BIZ

 • DTV BIZ paket TV kanala
 • 1 STB uređaj ili CA modul
 • HFC 50/5 Mbps,
  GPON 50/10 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje
 • 60 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH, uključujući i Supernova fiksnu mrežu

70,86 KM/mj

TRIO DTV+NET+TEL BIZ

 • DTV BIZ paket TV kanala
 • 1 STB uređaj ili CA modul
 • HFC 40/4 Mbps,
  GPON 40/5 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje
 • 60 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH, uključujući i Supernova fiksnu mrežu

59,16 KM/mj

DUO Plus DTV+NET BIZ

 • DTV BIZ paket TV kanala
 • 1 STB uređaj ili CA modul
 • HFC 30/3 Mbps,
  GPON 30/10 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje

67,35 KM/mj

DUO DTV+NET BIZ

 • DTV BIZ paket TV kanala
 • 1 STB uređaj ili CA modul
 • HFC 20/2 Mbps,
  GPON 20/5 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje

55,65 KM/mj

DUO Plus NET+TEL BIZ

 • HFC 30/3 Mbps,
  GPON 30/10 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje
 • 60 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH, uključujući i Supernova fiksnu mrežu

54,99 KM/mj

DUO NET+TEL BIZ

 • HFC 20/2 Mbps,
  GPON 20/5 Mbps
 • Modem sa integrisanim WiFi ruterom ili WiFi ruter na korištenje
 • 60 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH, uključujući i Supernova fiksnu mrežu

40,95 KM/mj

DUO DTV+TEL BIZ

 • DTV BIZ paket TV kanala
 • 1 STB uređaj ili CA modul
 • 60 minuta poziva prema svim fiksnim mrežama u BiH, uključujući i Supernova fiksnu mrežu

38,10 KM/mj

U cijenu pretplate paketa sa uslugom digitalne televizije je uključen DTV BIZ paket TV kanala i rent jednog STB-a ili CA modula za prijem digitalnog signala na jednom televizoru (osnovni paket TV kanala).

Korisnik po jednom ugovoru može da ima priključena do tri televizora koji se tarifiraju prema Cjenovniku.

Priključke za dodatne TV prijemnike je moguće realizovati samo ukoliko se nalaze u okviru jedne poslovne jedinice/objekta I u skladu sa tehničkim mogućnostima na adresi korisnika.

Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom RTV sistemu u BiH.

U cijenu pretplate paketa sa uslugom fiksne telefonije uključen je bonus od 60 minuta za pozive prema svim fiksnim mrežama u BiH.

Zakaži sastanak

Ispuni kontakt formu

Posjeti nas

Tehnička podrška

0800 30 630, taster 2

Odabrani paket:

TRIO Plus DTV+NET+TEL BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

TRIO DTV+NET+TEL BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 800.

Odabrani paket:

DUO Plus DTV+NET BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

DUO DTV+NET BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

DUO Plus NET+TEL BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

DUO NET+TEL BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Odabrani paket:

DUO DTV+TEL BIZ

Unesite vaše podatke

Napomena: Dostupnost usluge zavisi od lokacije i tehničkih mogućnosti. Više informacija na prodajnom mjestu ili pozivom na broj 0800 30 630.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke