Životna sredina

Daljinsko očitanje vodostaja, kvaliteta vazduha, buke, temperature, pritiska vazduha.

Životna sredina je web bazirana aplikacija sa integracionim servisima, bazirana na open source rješenjima bez izlaganja krajnjeg korisnika trošku plaćanja licenci.

Namjena: Daljinsko očitanje parametara životne okoline korištenjem LoRaWAN senzora koji su bežično spojeni na mtel LoRaWAN infrastrukturu te periodično šalju mjerenja.

Funkcionalnosti aplikacije:

Zakaži sastanak

Ispuni kontakt formu

Posjeti nas

Tehnička podrška

0800 30 630, taster 2

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke